Openingstijden van di. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Voerman Stadsmuseum Hattem Logo
Zoek
Sluit dit zoekvak.

2016–2021 de eerste jaren van het Beeldhouwersgilde Hattem e.o.

In 2016 werd het Beeldhouwersgilde Hattem en omgeving opgericht en gelijktijdig ging Steengoed Atelier Beernink van start. De locatie de Marke werd verlaten. Dit is het verhaal over het ontstaan en de eerste vijf jaren van het Beeldhouwersgilde. Het is opgetekend in een gesprek met Dries Jonker, huidig voorzitter van het gilde.

De beeldhouwers van de Beerninkgroep werkten tussen 2004 en 2016 in de Marke. In de laatste jaren van die periode ontstond de behoefte aan een ander onderkomen. De Marke werd duur en de ruimte was aan de krappe kant om plezierig te kunnen werken. In die tijd kreeg Henk Beernink weer de beschikking over een deel van zijn bedrijfsgebouwen. Het idee is toen ontstaan om een beeldhouwersvereniging op te richten in de vorm van een gilde. Henk Beernink is vervolgens in zijn bedrijfsruimte een beeldhouwatelier gestart.

Op een gegeven moment in 2016 werden de ideeën omgezet in daden. De gesprekken met Henk Beernink leidden ertoe dat de oprichting van het gilde werd voorbereid. Dries benaderde Leida Koridon voor de functie van secretaris en Ineke Crans voor de functie van penningmeester. Bas Dane en Dries Jonker gingen aan het werk om statuten te maken. Ondertussen ging Henk Beernink aan de slag om het atelier in te richten en nam de inventaris over van de Marke.

De beeldhouwers hebben voor een gilde als vorm gekozen om het ambacht van beeldhouwen en steenhouwen, technisch en creatief, te behouden en te ontwikkelen. Het gilde wil midden in de samenleving staan en er deel van uitmaken. Dat wordt inhoud gegeven door deel te nemen aan allerlei activiteiten die in Hattem georganiseerd worden, zoals de Kunstmarkt en het Dikke Tinne Festival. 

Op 23 september 2016 was het zover. Een oprichtingsvergadering vond plaats in Steengoed Atelier Beernink. Notaris Wim van der Ven was aanwezig met de oprichtingsakte. De eerste bestuursleden zaten al achter de bestuurstafel: Leida Koridon, Ineke Crans, Bas Dane, Dries Jonker en Henk Beernink. 

De eerste voorzitter was Henk Beernink, die direct zijn functie inruilde voor die van adviserend bestuurslid. Hij droeg ter plekke de voorzittershamer over aan Dries Jonker. De nieuwe voorzitter vertelde vervolgens waarom beeldhouwen een geweldige activiteit is, door de parabel van de Japanse Steenhouwer voor te dragen. Dries bedankte namens de aanwezigen de familie Beernink en met name Henk als drijvende kracht in al die voorgaande jaren.

De aanwezigen zongen vervolgens ‘Het Beeldhouwerslied’ op de wijs van ‘Het kleine café aan de haven’, en met een tekst van Téo Visser. De oprichtingsavond werd besloten met een lezing verzorgd door Anne Woudwijk en zijn dochter Roelie, beiden uit Drachten en beeldhouwers. Anne was een goed verteller en nam de aanwezigen mee in zijn wordingsgeschiedenis als beeldhouwer.

Daarmee was het Beeldhouwersgilde een feit en was er bovendien een prachtige faciliteit om te kunnen beeldhouwen. Eén van de aantrekkelijke aspecten van het gilde en het beeldhouwen bij Steengoed Atelier Beernink is de samenstelling van de verschillende groepen die daar aan het werk zijn. Professionele beeldhouwers, gevorderde en beginnende amateurs werken tegelijk aan hun beelden. We leren van elkaar en er is veel uitwisseling. Er wordt individueel gewerkt en er zijn projecten die gezamenlijk worden gedaan. Er is altijd een moment voor gezamenlijk een bakje koffie. In coronatijd gebeurde dat in een grote kring in het atelier.

Op de Algemene Ledenvergaderingen, die jaarlijks in september worden gehouden, zijn er altijd boeiende lezingen van bekende beeldhouwers uit den lande. Zij vertellen over hun visie op beeldhouwen, hun ervaringen en hun werk. Er is een aansprekende rij namen op de ALV geweest: Anne Woudwijk, Jan-Carel Koster, Ronald Westerhuis (van het MH17 monument), Jan van IJzendoorn en Karoly Szekeres.

Het Beeldhouwersgilde heeft vanaf 2016 het nodige gerealiseerd. De vereniging op zich, is op poten gezet en functioneert. In 2021 heeft het gilde de culturele- en gewone ANBI-status verkregen. De leden springen op verzoek bij als er iets groots georganiseerd wordt. Traditioneel wordt elk beeldhouwseizoen afgesloten met een gezellige bijeenkomst op een zaterdagmiddag, georganiseerd door Steengoed Atelier Beernink en worden de werken van het afgelopen seizoen geëxposeerd.

In de hoofdstukken hierna worden veel gerealiseerde activiteiten beschreven, zoals: de Stadhuisexposities, de wisselexposities in de stadstuin, de deelname aan de Kunstmarkt en het Dikke Tinne Festival, het Project portretten op het Tinneplein en de expositie ‘Kijk hier, kijk daar…NAAKT’ bij Bruno Barat, de expositie in Het Zonnehuis en digitaal op de website van het gilde een zomer- en winterexpositie.

Kortom, er is een boeiende en bloeiende beeldhouwactiviteit. Het Beeldhouwersgilde wil naar de toekomst toe de activiteiten op deze wijze doorzetten en vooral aandacht schenken aan de instroom van nieuwe en jonge (aankomende) beeldhouwers.

Dries Jonker, 2021
Het beeldhouwerslied
Refr. We zijn nu lid van het Beeldhouwersgilde
Maken de beelden met beitel en vijl
In de steenhouwerij van Henk Beernink
Zijn wij actief, heel creatief en erg blij
Het hakken van beelden dat is echt een ambacht
Veel oefenen dat baart de kunst
De hamers gepakt en de beitels geslepen
Je doet allemaal wat je kunt
Je worstelt en zoekt naar de vorm en de inhoud
En dan verschijnt daar het beeld
Je hakt met veel liefde de steen die je kliefde
Het beeldhouwen dat nooit verveelt
Refr. We zijn nu lid van het Beeldhouwersgilde
Maken de beelden met beitel en vijl
In de steenhouwerij van Henk Beernink
Zijn wij actief, heel creatief en erg blij
We zijn net verhuisd van de Marke naar Steengoed
Een onverwacht goeie ruil
De lokale inbedding in het cultureel centrum
Het werd een stinkende buil
We zochten naar ruimte in Hattem en buiten
En Henk zijn bedrijf dat kwam vrij
Een prachtige werkplek voor alle hakkers
Het mooiste voor jou en voor mij
Refr. We zijn nu lid van het Beeldhouwersgilde
Maken de beelden met beitel en vijl
In de steenhouwerij van Henk Beernink
Zijn wij actief, heel creatief en erg blij
We zijn nu samen één beeldhouwers Gilde
Eén bundeling dat maakt sterk
We inspireren en stimuleren
Elkaars beeldhouwers werk
De kinderen schuren in mergel figuren
Een toekomst die wijd open gaat
Zo vormen we samen een leerplek met namen
Zodat het ambacht nog heel lang bestaat
Refr. We zijn nu lid van het Beeldhouwersgilde
Maken de beelden met beitel en vijl
In de steenhouwerij van Henk Beernink
Zijn wij actief, heel creatief en erg blij

Voerman Stadsmuseum Hattem Logo

Cookies verklaring

Deze website gebruikt cookies voor statistieken, navigatie en chat. Alle gegevens voor de statistieken zijn geanonimiseerd. Op onze privacy pagina kunt u meer lezen over ons beleid.