Openingstijden van di. t/m za. van 10.00 tot 17.00 uur. Zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Voerman Stadsmuseum Hattem Logo

ANBI stichting Voerman Stadsmuseum Hattem

Organisatie

Stichting Voerman Stadsmuseum Hattem is geregistreerd onder RSIN nummer: 8052.12.619

Het bestuur bestaat uit vier personen. De bestuurders zijn allen onbezoldigd.

Bestuur Stichting Voerman Stadsmuseum Hattem:

 • Voorzitter: Harrie van de Ven
 • Secretaris: John van der Linden
 • Penningmeester: Allard van der Meer
 • Lid: Bertus van ’t Holt

Missie

Het museum wil de Hanzestad Hattem, haar omgeving en haar unieke, bewogen historie onderzoeken, presenteren, documenteren en ontsluiten voor een zo breed mogelijk publiek.

Jaarcijfers

ANBI vereniging Vrienden van het Voerman Stadsmuseum Hattem

Organisatie

De vereniging Vrienden van het Voerman Stadsmuseum Hattem is geregistreerd onder RSIN nummer: 8076.393.33 per 01-01-2013.

Bestuur Vrienden van het Voerman Stadsmuseum Hattem

Het bestuur bestaat uit vijf personen. De bestuurders zijn allen onbezoldigd.

 • Voorzitter: Mariëlle Karssing
 • Secretaris: Anneke ten Pas
 • Penningmeester: Herman Schouten
 • Lid en redacteur: Rob Erdmann
 • Lid: Carla te Winkel
 • Lid: George Keet

Financiële jaarverslagen:

Doelstellingen Vereniging van Vrienden van het Voerman Stadsmuseum Hattem

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de belangstelling voor het Voerman Museum te Hattem, de daarin bijeengebrachte verzamelingen en de door het Museum georganiseerde activiteiten. 

Deze doelstelling tracht zij te verwezenlijken door:

 • het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten,
 • het organiseren van lezingen, cursussen, excursies en dergelijke, die betrekking hebben op het werkterrein van het Museum of andere culturele activiteiten,
 • het eventueel periodiek uitgeven van een informatiebulletin over het Museum en de Vereniging,
 • het eventueel samenwerken met- en/of aansluiten bij elke organisatie, die kan bijdragen tot het bereiken van het door de verenging gestelde doel,
 • het, waar nodig en mogelijk, ondersteunen van het Museum bij zijn activiteiten,
 • het zo mogelijk uitgeven van publicaties, die zich richten op het werkterrein van het Museum,
 • het bevorderen van de uitbouw van de Museumcollectie, onder meer door het verwerven voor het Museum, dan wel het als vereniging in eigendom verwerven van kunstwerken uit schenkingen, legaten, ruil of door aankoop uit middelen van de vereniging, welke werken dan aan het museum in bruikleen worden gegeven,
 • alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Jan Voerman

Organisatie

Stichting Jan Voerman Hattem is geregistreerd onder RSIN nummer: 8016.45.864.


Bestuur Stichting Jan Voerman:
Het bestuur bestaat uit vijf personen. De bestuurders zijn allen onbezoldigd.

Voorzitter: Harrie van de Ven
Secretaris: John van der Linden
Penningmeester: Allard van der Meer
Lid: Willem Peter Voerman
Lid: Eric Jan Voerman

Missie en doelstellingen

De Stichting Jan Voerman heeft als doel het verzamelen en tentoonstellen van de werken van de schilders Jan Voerman Sr. en Jan Voerman Jr. en door publicaties zoveel mogelijk de cultuurhistorische waardes van deze schilders te belichten.

De middelen voor deze doelen worden verkregen uit schenkingen, legaten, erfstellingen, donaties en subsidies. Daarnaast uit royalty’s verkregen uit publicaties.

De werken van de schilders zijn opgenomen in de vaste collectie van het Voerman Stadsmuseum Hattem en op uitleenbasis bij collega musea.

Voerman Stadsmuseum Hattem Logo

Cookies verklaring

Deze website gebruikt cookies voor statistieken, navigatie en chat. Alle gegevens voor de statistieken zijn geanonimiseerd. Op onze privacy pagina kunt u meer lezen over ons beleid.