Wij organiseren Zomerconcerten, een Kunstwedstrijd en Rondleidingen!

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacyverklaring

Voerman Stadsmuseum Hattem, hierna genoemd het museum gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, want uw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring wordt precies uitgelegd welke persoonsgegevens het museum verzamelt, wat het museum daarmee doet en wat uw rechten zijn met betrekking tot die persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens het museum verwerkt?

Het museum kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de contactformulieren e.o. op de website, en/of omdat u deze zelf bij het sturen van een e-mail via de contactgegevens op de website verstrekt. Het museum verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Indien van toepassing uw betalingsgegevens

Waarom het museum persoonsgegevens verwerkt.

Het museum verwerkt deze gegevens op basis van één van de onderstaande gronden:

 • Het is noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening;
 • Het museum heeft toestemming van u gekregen om ze te verwerken;
 • Het museum heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van uw gegevens;
 • U heeft de persoonsgegevens aan het museum bekend gemaakt zonder dat u daartoe verplicht was.

Voor welke doeleinden het museum gegevens verzamelt

Het museum verzamelt persoonsgegevens niet zomaar, maar doet dat met één van de onderstaande doelen:

 • Het sluiten van een overeenkomst met u, inclusief het daaraan voorafgaande offertetraject en de kennismaking;
 • Het uitvoeren van de dienstverlening;
 • Het opnemen en onderhouden van contact met u;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst met ons.

Het museum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Dit gebeurt er als u uw persoonsgegevens niet verstrekt

U heeft geen (wettelijke) plicht persoonsgegevens met het museum te delen. Het museum kan echter haar dienstverlening niet uitvoeren zonder bepaalde gegevens, bijvoorbeeld de gegevens die het museum gebruikt om een overeenkomst voor het uitvoeren van haar diensten met u te sluiten.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken door contact met het museum op te nemen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt dan gestopt. Echter, de intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Delen met anderen

Het museum maakt gebruik van de diensten van derden. Het kan zijn dat uw persoonsgegevens met deze derden worden gedeeld, maar enkel wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. In de meeste gevallen betreft het gewone persoonsgegevens. Deze derden zijn in dit geval:

De hostingprovider ( Inbound Marketing Drenthe en de AVG) die de website van het museum op zijn server heeft staan;
De partij (Dropbox en de AVG) wiens dienstverlening het museum gebruikt om gegevens te bewaren.
De partij (Mailchimp en de AVG) waar de informatie w.b. de verzending van de nieuwsbrief wordt verzameld

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via uw browser op uw computer worden geplaatst. Het museum maakt gebruik van functionele cookies om de site goed te laten functioneren.

U kunt cookies makkelijk verwijderen via uw browser. In deze handleiding van de Consumentenbond staat uitgelegd hoe u dat doet. Via de website Your Online Choices kunt u bovendien uitzetten dat u advertenties te zien krijgt gebaseerd op uw online gedrag.

Social media

Op de website van het museum staan Social Media knoppen gekoppeld aan het profiel van het museum. Door gebruik te maken van deze Social Media deelt u mogelijk uw gegevens met het betreffende medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in uw browser. Als u wilt weten wat deze derde partijen met uw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden op een beveiligde laptop bewaard met een backup in de Cloud. De laptop is alleen in handen van het museum en alleen via een complex wachtwoord toegankelijk.

Het museum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer de dienstverlening is afgerond bewaart het museum de gegevens maximaal 12 maanden. Nadat u uw toestemming hebt ingetrokken verwijdert het museum de persoonsgegevens binnen drie maanden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan u of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door het museum. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, overdracht aan u of een derde partij of verwijdering sturen naar het museum. Het museum zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Het museum verzoekt u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, zodat zij kan vaststellen dat we de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekken. Op de kopie van uw identiteitsbewijs vraagt het museum u uw pasfoto, machine readable zone en BSN-nummer onleesbaar te maken. U kunt hiervoor de KopieIDapp gebruiken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Beveiligen

Het museum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen naar redelijkheid om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het museum maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit betekent dat uw verbinding met haar website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die u eventueel met het museum via haar website deelt niet inzien.

Klachten

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het museum verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het museum op. Zij zal haar best doen om er samen met u uit te komen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u lezen hoe u dit moet doen.

Wijzigingen

Het museum heeft het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en adviseert u daarom de privacyverklaring af en toe te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Bij grote wijzigingen zal het museum u informeren via haar website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 mei 2019.

Voerman Stadsmuseum Hattem Logo

Cookies verklaring

Deze website gebruikt cookies voor statistieken, navigatie en chat. Alle gegevens voor de statistieken zijn geanonimiseerd. Op onze privacy pagina kunt u meer lezen over ons beleid.