Wij organiseren Zomerconcerten, een Kunstwedstrijd en Rondleidingen!

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Organisatie

Het Voerman Stadsmuseum Hattem is een museum dat bijna volledig wordt gerund door een hecht team van zestigtal vrijwilligers. De grootste groep zorgt voor de dagelijkse gang van zaken: de kassa, gastheren en gastvrouwen. Ons museum is 6 dagen per week geopend, dus daar hebben we veel ondersteuning in nodig.

Voor specifieke vragen kunt u terecht bij de volgende medewerkers:

Directie
Conservator 
PR en marketing
Floormanager
Financiële zaken
Educatie
Winkel
Tentoonstellingen
Bibliotheek

Bertjan Schrader
Vacature|
Ron Maat
Elly de Groot
Allard van der Meer
Leen Weeda
Elly de Groot en Marga Brinkhoff
Iet Erdmann
Elly de Groot en Hennie Rouw

Directie: Bertjan Schrader
Conservator: Vacature
PR/Marketing: Ron Maat
Floormanager: Elly de Groot
Financiën: Allard van der Meer
Educatie: Leen Weeda
Winkel: Elly de Groot en Marga Brinkhoff
Tentoonstellingen: Iet Erdmann
Bibliotheek: Elly de Groot en Hennie Rouw

Er wordt in wisselende diensten gewerkt. Bel 038 4442897 voor meer informatie.

Het bestuursmodel

De stichting Voerman Stadsmuseum Hattem is verantwoordelijk voor het museum en heeft een beleidsvormend bestuur. Deze heeft een beleidsbepalende, toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol. Hun inzet is onbezoldigd. Namens het bestuur heeft een part-time directeur de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse aansturing.

Onze organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe. Hiermee volgt het Voerman Stadsmuseum Hattem de gangbare standaarden voor goed bestuur en toezicht. We gebruiken de principes van de code ook om bewustwording en kritische reflectie door bestuur en directeur te stimuleren. Bestuurders en directeur zijn onafhankelijk en handelen integer. Zij zorgen voor een cultuur van openheid en aanspreekbaarheid binnen de organisatie.

Het bestuur en directie bestaan uit

  • Dr. Ruurd Jan Roorda MBA (voorzitter)
  • Allard van der Meer (penningmeester)
  • Marianne van Hall-Disch (secretaris)
  • Henderikus Cazemier (bestuurslid)
  • Bertjan Schrader (directeur)
Buitenkant van het pand van het museum gebruikt als header op e website

Nevenfuncties

Bertjan Schrader (directeur): vice-voorzitter Raad van Toezicht van het Cultuurplein Noord Veluwe. Lid PBO raad van de lokatie omroep RTV794 

De nevenfuncties en het rooster aftreden van het bestuur kunt u vinden op de anbi pagina.

Beloningsbeleid

Voor de medewerkers van het Voerman Stadsmuseum Hattem wordt een individuele salarisregeling gevolgd.

Vertrouwenspersoon

Het Voerman Stadsmuseum Hattem heeft voor haar medewerkers en vrijwilligers een onafhankelijk vertrouwenspersoon, Duco Schotborgh. U kunt hem benaderen per e-mail (djschotborgh@yahoo.com) of per telefoon (038-4449742).

Onze missie

Wat willen wij als museum bereiken? En voor wie? Het Voerman Stadsmuseum Hattem slaagt er al meer dan zeventig jaar in om haar archeologische, historische en kunsthistorische collecties op ethisch verantwoorde wijze te ontsluiten. Het museum wil de Hanzestad Hattem, haar omgeving en haar unieke, bewogen historie onderzoeken, presenteren, documenteren en ontsluiten voor een zo breed mogelijk publiek. Daarbij staan inclusie en diversiteit hoog in het vaandel.

Onze visie

Het Voerman Stadsmuseum Hattem wil de culturele identiteit van de inwoners van Hattem en de directe omgeving bevorderen en versterken. Het wil niet alleen aan de bezoeker duidelijk maken wat de plaats is van de stad Hattem in de Nederlandse geschiedenis, maar ook hoe de hedendaagse kunst zich hier ontwikkelt. Dit laatste wordt gedaan door het regelmatig laten exposeren van Hattemse kunstenaars. Door nieuwe samenwerkingsverbanden met deze kunstenaars, particulieren, (culturele) organisaties en musea aan te gaan en reeds bestaande verbanden te onderhouden, kan het museum het tentoonstellingsaanbod uitbreiden en meer uitwisselen met anderen. Digitale ontsluiting van de collectie is daarbinnen een belangrijke factor. 

Het Voerman Stadsmuseum Hattem neemt op het gebied van personeel, publiek, programma en partners haar verantwoordelijkheid met betrekking tot diversiteit, inclusie en fair practice. Wij onderschrijven de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

Voerman Stadsmuseum Hattem Logo

Cookies verklaring

Deze website gebruikt cookies voor statistieken, navigatie en chat. Alle gegevens voor de statistieken zijn geanonimiseerd. Op onze privacy pagina kunt u meer lezen over ons beleid.