Wij organiseren Zomerconcerten, een Kunstwedstrijd en Rondleidingen!

Zoek
Sluit dit zoekvak.

2013 Het eerste gevelstenen project

Gevelstenen werden al gebruikt voor het begin van onze jaartelling. De Romeinen gebruikten al uithangborden voor herbergen, maar ook gevelreliëfs. In ons land werden de eerste uithangtekens gebruikt om koopwaar aan te prijzen. Meestal uitgevoerd in hout, later ook in ijzer. Hattem kent nog enkele uithangtekens, zoals Het Vosje in de Kerkstraat.

Het plaatsen van gevelstenen is een unieke manier om van een gebouw het verleden, heden en toekomst met elkaar te verbinden. Het motiveert de beeldhouwer om zich te verdiepen in de geschiedenis van het pand en de bewoners, en zo te komen tot een aansprekende uitbeelding.

In de Middeleeuwen, toen er nog geen straatnamen en huisnummers bestonden, werden huizen voorzien van een kenmerk, een gevelsteen. De huidige gevelstenen in Hattem verwijzen naar de geschiedenis van het pand of het beroep van de bewoner. Ook komt er vaak een stukje humor in de steen terug, bijvoorbeeld een varkentje in het Aparthotel voorheen slagerij Jan Bredewoud.

In bijna alle straten van de binnenstad van Hattem zijn er wel enkele gevelstenen te bewonderen. In totaal zijn het er op dit moment circa 40 stuks. Behalve gevelstenen, vind je ook andere verfraaiing van de muren, zoals Eleonora van Engeland (1295-1342) op de hoek Kerkhofstraat-Ridderstraat. En de oude lantaarn aan het stadhuis, die stamt uit de 17e eeuw, uit de tijd dat er nog geen straatverlichting was. Via een luikje kan de kaars van binnenuit worden aangestoken.

Het vervaardigen en plaatsen van diverse gevelstenen in meerdere panden heeft al jaren tot vele leuke reacties geleid. Ook bewoners, al of niet eigenaar van het pand, zijn enthousiast. Het initiatief om meerdere gevelstenen te maken, en als een project aan te pakken, werd door Beeldhouwgroep Beernink in 2012 genomen.

Om tot een gevelsteen te komen wordt de geschiedenis van het pand onderzocht, worden de wensen van de eigenaar geïnventariseerd en een ontwerp gemaakt. Veelal eerst op papier en vervolgens in klei of in zachte mergelsteen wordt op ware grootte een model gemaakt. De steensoort wordt gekozen en de gevelsteen wordt op maat gezaagd. Dan kan het hakken beginnen. Als de steen klaar is, wordt de steen gekleurd met een goede weerbestendige verf op oliebasis.

Na een jaar was het zover; de gevelstenen waren klaar. Na een korte expositie in het stadhuis, geopend
door burgemeester Jan Willem Wiggers, zijn de gevelstenen door aannemer Borst in de gevels geplaatst. In een rondgang door Hattem, onder begeleiding van het Sint Annagilde, zijn de gevelstenen één voor één onthuld. Bij de onthulling gaf de beeldhouwer een toelichting over de door hem/haar gemaakte gevelsteen aan de eigenaar/bewoner.

Heemkunde Hattem heeft een boekje uitgegeven met een stadswandeling waarin deze gevelstenen uitgebreid zijn beschreven. In dat boekje staan alle beelden en gevelstenen die in Hattem te vinden zijn.

Voerman Stadsmuseum Hattem Logo

Cookies verklaring

Deze website gebruikt cookies voor statistieken, navigatie en chat. Alle gegevens voor de statistieken zijn geanonimiseerd. Op onze privacy pagina kunt u meer lezen over ons beleid.